http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
complexType MatrikkelenhetIdent

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Ident (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet}MatrikkelenhetIdent (extension)

Documentation
Identifikasjon for matrikkelenhet. Består av kommunenr, gårdsnr, bruksnr, festenr og seksjonsnr.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
unikId? (kommunenr, gardsnr, bruksnr, festenr?, seksjonsnr? )
</...>


Nested Element Summary
xs:intbruksnr
          Matrikkelenhetens bruksnummer. 
xs:intfestenr
          Matrikkelenhetens festenummer, hvis den har det.  
xs:intgardsnr
          Matrikkelenhetens gårdsnummer. 
xs:stringkommunenr
           Kommunenummeret til kommunen matrikkelenheten ligger i.  
xs:intseksjonsnr
          Matrikkelenhetens seksjonsnummer, hvis den har det.  
xs:longunikId
          Id-verdien for det objektet identen er ident for. 
Local Usage
Adresse, ArealIForretning, ArealIForretning, ArealIForretning, BruksenhetIdent, FindAdresserForMatrikkelenhetRequest, FindBygningerForMatrikkelenhetRequest, FindFestegrunnerForMatrikkelenhetRequest, FindFestegrunnerForMatrikkelenhetRequest, FindFestegrunnerForMatrikkelenhetRequest, FindForretningerForMatrikkelenhetRequest, FindForretningerForMatrikkelenhetRequest, FindForretningerForMatrikkelenhetRequest, FindGrunnervervForMatrikkelenhetRequest, FindGrunnervervForMatrikkelenhetRequest, FindGrunnervervForMatrikkelenhetRequest, FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetRequest, FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetRequest, FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetRequest, FindKlagerForMatrikkelenhetRequest, FindKlagerForMatrikkelenhetRequest, FindKlagerForMatrikkelenhetRequest, FindMatrikkelenheterForIdentRequest, FindMatrikkelenheterForIdentRequest, FindMatrikkelenheterForIdentRequest, FindNaboerRequest, FindNaboerRequest, FindNaboerRequest, FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetRequest, FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetRequest, FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetRequest, FindSeksjonerForMatrikkelenhetRequest, FindSeksjonerForMatrikkelenhetRequest, FindSeksjonerForMatrikkelenhetRequest, Forretning, Forretning, Forretning, Grunnerverv, Grunnerverv, Grunnerverv, JordskifteKrevd, JordskifteKrevd, JordskifteKrevd, Klage, Klage, Klage, MatrenhForSamlaFastEdm, MatrenhForSamlaFastEdm, MatrenhForSamlaFastEdm, Matrikkelenhet, Matrikkelenhet, Matrikkelenhet, MatrikkelenhetIdentGruppe, MatrikkelenhetIdentGruppe, MatrikkelenhetIdentGruppe

Source
<xs:complexType name="MatrikkelenhetIdent">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:Ident">
<xs:sequence>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="gardsnr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="bruksnr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="festenr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="seksjonsnr" type="xs:int">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.