http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
complexType SamlaFastEiendom

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet}SamlaFastEiendom (extension)

Documentation
SamlaFastEiendom er en enhet som består av to eller flere matrikkelenheter som: Har samme har samme registrerte eier eller registrerte fester. Blir brukt under ett. I økonomisk sammenheng står fram som én eiendom. Jf. Matrikkellova § 20 og matrikkelforskriften § 45. SamlaFastEiendom er knyttet til to eller flere Matrikkelenheter, og en av dem er hovedenhet.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (samlaFastEiendomFortDato, samlaFastEiendomReferanse?, samlaFastEdmMatrikkelenheter{2,*} )
</...>


Nested Element Summary
matrikkelenhetns:MatrenhForSamlaFastEdmsamlaFastEdmMatrikkelenheter
          Informasjon om de matrikkelenhetene som inngår i samla fast eiendom. 
xs:datesamlaFastEiendomFortDato
          Dato for registrering av samla fast eiendom i matrikkelen.  
xs:stringsamlaFastEiendomReferanse
          Referanse til kommunalt sakssystem. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetResponse, FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetResponse, FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetResponse, MatrenhForSamlaFastEdm, MatrenhForSamlaFastEdm, MatrenhForSamlaFastEdm

Source
<xs:complexType name="SamlaFastEiendom">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="samlaFastEiendomFortDato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="samlaFastEiendomReferanse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="2" name="samlaFastEdmMatrikkelenheter" type="matrikkelenhetns:MatrenhForSamlaFastEdm">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.