http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
element FindGrunnervervForMatrikkelenhetResponse

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindGrunnervervForMatrikkelenhetResponse>
grunnerverv*
</FindGrunnervervForMatrikkelenhetResponse>


Nested Element Summary
matrikkelenhetns:Grunnervervgrunnerverv
          Matrikkelnummer (ident) til den matrikkelenheten det skal finnes grunnerverv for.  
Source
<xs:element name="FindGrunnervervForMatrikkelenhetResponse">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="grunnerverv" type="matrikkelenhetns:Grunnerverv">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.