http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
element FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetRequest

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetRequest>
(matrikkelenhetIdent, matrikkelContext )
</FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetRequest>


Nested Element Summary
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Matrikkelnummer (ident) til den matrikkelenheten det skal finnes jordskiftekrav for.  
Source
<xs:element name="FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.