http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
element FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetResponse

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetResponse>
jordskifteKrevd*
</FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetResponse>


Nested Element Summary
matrikkelenhetns:JordskifteKrevdjordskifteKrevd
          En liste med jordskiftekrav. 
Source
<xs:element name="FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetResponse">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="jordskifteKrevd" type="matrikkelenhetns:JordskifteKrevd">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.