http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
element FindMatrikkelenheterForAdresseRequest

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindMatrikkelenheterForAdresseRequest>
(adresseIdent, matrikkelContext )
</FindMatrikkelenheterForAdresseRequest>


Nested Element Summary
adressens:AdresseIdentadresseIdent
          Søkekriterie for søk på en eller flere matrikkelenheter. 
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
Source
<xs:element name="FindMatrikkelenheterForAdresseRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="adresseIdent" type="adressens:AdresseIdent">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.