http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
element FindMatrikkelenheterForVegRequest

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindMatrikkelenheterForVegRequest>
(delAvAdressenavn, kommunenr, matrikkelContext )
</FindMatrikkelenheterForVegRequest>


Nested Element Summary
xs:stringdelAvAdressenavn
          Del av navn på veg som adressene til matrikkelenhetene må ligge i.  
xs:stringkommunenr
          Kommunenummer for kommunen som vegen(e) må ligge i.  
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
Source
<xs:element name="FindMatrikkelenheterForVegRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="delAvAdressenavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.