http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
element FindNaboerRequest

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindNaboerRequest>
(matrikkelenhetIdent, maxAvstand, medFestaPa, medFester, medSeksjoner, matrikkelContext )
</FindNaboerRequest>


Nested Element Summary
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Matrikkelnummer (ident) til den eiendommen det skal finnes naboer til.  
xs:intmaxAvstand
          Max avstand i meter mellom teig til angitt matrikkelenhet og teigen til en nabo.  
xs:booleanmedFestaPa
          true dersom matrikkelenheter for festegrunner skal være med.  
xs:booleanmedFester
          true dersom festegrunner for matrikkelenheter skal være med.  
xs:booleanmedSeksjoner
          true dersom alle seksjoner for seksjonerte matrikkelenheter skal være med.  
Source
<xs:element name="FindNaboerRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element name="maxAvstand" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="medFestaPa" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="medFester" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="medSeksjoner" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.