namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet

See:
Description
Element Summary
FindFestegrunnerForMatrikkelenhetRequest 
FindFestegrunnerForMatrikkelenhetResponse 
FindForretningerForMatrikkelenhetRequest 
FindForretningerForMatrikkelenhetResponse 
FindGrunnervervForMatrikkelenhetRequest 
FindGrunnervervForMatrikkelenhetResponse 
FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetRequest 
FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetResponse 
FindKlagerForMatrikkelenhetRequest 
FindKlagerForMatrikkelenhetResponse 
FindMatrikkelenheterForAdresseRequest 
FindMatrikkelenheterForAdresseResponse 
FindMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlateRequest 
FindMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlateResponse 
FindMatrikkelenheterForBygningRequest 
FindMatrikkelenheterForBygningResponse 
FindMatrikkelenheterForIdentRequest 
FindMatrikkelenheterForIdentResponse 
FindMatrikkelenheterForIdRequest 
FindMatrikkelenheterForIdResponse 
FindMatrikkelenheterForTeigIdRequest 
FindMatrikkelenheterForTeigIdResponse 
FindMatrikkelenheterForVegRequest 
FindMatrikkelenheterForVegResponse 
FindNaboerRequest 
FindNaboerResponse 
FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetRequest 
FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetResponse 
FindSeksjonerForMatrikkelenhetRequest 
FindSeksjonerForMatrikkelenhetResponse 

 

Complex Type Summary
AnleggsTypeKode Kodeliste for hvilken type anlegg anleggseiendommen representerer.  
ArealIForretning Komponent brukt i forretning for å koble matrikkelenhet mot forretning og for å kunne angi matrikkelenhetens arealendring og rolle i forretningen.  
ArealkildeKodeArealkilde for det arealet som arealkildetypen er knyttet til. 
ArealmerknadKodeKodeliste med mulige merknader til teigareal. 
ArsakTilFeilrettingKodeKodeliste med koder for årsak til feilretting av forretninger.  
EiendomsTypeKodeType matrikkelenhet. 
FormalSeksjonKode Kodeliste med lovlige koder for formål for seksjoner.  
ForretningForretning dokumenterer ting som har skjedd med Matrikkelenheten opp gjennom tiden. 
ForretningIdentIdent som unikt identifiserer foretningen. 
ForretningsTypeKodeKodeliste for typer forretning. 
GrensepunktmerkeKodeInneholder informasjon om hva grensemerket er nedsatt i. 
GrensepunkttypeKodeKodeliste for hvordan grensepunkt kan merkes eller bestemt. 
GrunnervervOpplysning om at det er vedtatt ekspropriert eller avtalt ervervet grunn til offentlig veg eller jernbane fra matrikkelenheten jf. 
HjelpelinjetypeKodeKodeliste for å angi ulike typer hjelpelinje. 
JordskifteKrevdJordskifteKrevd inneholder opplysning om at det er satt fram krav om sak for jordskifteretten, jf. 
JordskifteKrevdIdent 
KlageKlage inneholder opplysning om at klage er innkommet og at føring i matrikkelen kan bli omgjort, jf. 
MatrenhForSamlaFastEdm Komponent brukt i samlaFastEiendom for å koble matrikkelenhet mot samlaFastEiendom, og for å kunne angi om matrikkelenheten er hovedmatrikkelenhet i samlaFastEiendom.  
MatrikkelenhetSuperklasse som inneholder felles informasjon for de enkelte matrikkelenhetstypene. 
MatrikkelenhetIdentIdentifikasjon for matrikkelenhet. 
Medium Kodeliste som forteller noe om objektets plassering i forhold til jordoverflaten.  
RolleIForretningKodeKodeliste for matrikkelenhets rolle i forretning. 
SamlaFastEiendomSamlaFastEiendom er en enhet som består av to eller flere matrikkelenheter som: Har samme har samme registrerte eier eller registrerte fester. 
TinglysingsstatusKodeKodeliste for status i forhold til tinglysing av forretninger.  

 

Group Summary
MatrikkelenhetIdentGruppe 

Schema http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet Description

Form

By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.

By default, local attribute declarations have no namespace.


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.