http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet

elements
FindFestegrunnerForMatrikkelenhetRequest
FindFestegrunnerForMatrikkelenhetResponse
FindForretningerForMatrikkelenhetRequest
FindForretningerForMatrikkelenhetResponse
FindGrunnervervForMatrikkelenhetRequest
FindGrunnervervForMatrikkelenhetResponse
FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetRequest
FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetResponse
FindKlagerForMatrikkelenhetRequest
FindKlagerForMatrikkelenhetResponse
FindMatrikkelenheterForAdresseRequest
FindMatrikkelenheterForAdresseResponse
FindMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlateRequest
FindMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlateResponse
FindMatrikkelenheterForBygningRequest
FindMatrikkelenheterForBygningResponse
FindMatrikkelenheterForIdentRequest
FindMatrikkelenheterForIdentResponse
FindMatrikkelenheterForIdRequest
FindMatrikkelenheterForIdResponse
FindMatrikkelenheterForTeigIdRequest
FindMatrikkelenheterForTeigIdResponse
FindMatrikkelenheterForVegRequest
FindMatrikkelenheterForVegResponse
FindNaboerRequest
FindNaboerResponse
FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetRequest
FindSamlaFastEiendomForMatrikkelenhetResponse
FindSeksjonerForMatrikkelenhetRequest
FindSeksjonerForMatrikkelenhetResponse

complexTypes
AnleggsTypeKode
ArealIForretning
ArealkildeKode
ArealmerknadKode
ArsakTilFeilrettingKode
EiendomsTypeKode
FormalSeksjonKode
Forretning
ForretningIdent
ForretningsTypeKode
GrensepunktmerkeKode
GrensepunkttypeKode
Grunnerverv
HjelpelinjetypeKode
JordskifteKrevd
JordskifteKrevdIdent
Klage
MatrenhForSamlaFastEdm
Matrikkelenhet
MatrikkelenhetIdent
Medium
RolleIForretningKode
SamlaFastEiendom
TinglysingsstatusKode

groups
MatrikkelenhetIdentGruppe