http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
complexType KretssokModel

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok}KretssokModel (restriction)

Documentation
Søkemodell for enkelt søk etter kretser. @since 2.3
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(kommunenr, kretstype?, selectionPolygon? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringkommunenr
           Angir hvilken kommune søket utføres i.  
adressens:Kretstypekretstype
          Kan angis for å begrense søket til en bestemt Kretstype. 
fellesns:SelectionPolygonselectionPolygon
          Kan angis for å begrense søket til et polygon i matrikkelkartet. 
Source
<xs:complexType name="KretssokModel">
<xs:sequence>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kretstype" type="adressens:Kretstype">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="selectionPolygon" type="fellesns:SelectionPolygon">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.