http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
complexType MatrikkelenhetForForretningsokModel

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok}MatrikkelenhetForForretningsokModel (restriction)

Documentation
Søkemodell for enkelt søk etter matrikkelenhet for forretninger. @since 2.2
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(kommunenr, matrikkelnrsortering?, datosortering?, dato? )
</...>


Nested Element Summary
xs:datedato
          Hvis oppgitt, så vil det kun søkes opp matrikkelenheter hvor den aktuelle datoen er tidligere enn denne. 
xs:booleandatosortering
          Hvis angitt blir søkeresultatet sortert på dato. 
xs:stringkommunenr
           Angir hvilken kommune søket utføres i.  
xs:booleanmatrikkelnrsortering
          Hvis angitt blir søkeresultatet sortert på matrikkelnummer. 
Source
<xs:complexType name="MatrikkelenhetForForretningsokModel">
<xs:sequence>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelnrsortering" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="datosortering" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="dato" type="xs:date">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.