http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
complexType MatrikkelenhetSammensattSokModel

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok}MatrikkelenhetSammensattSokModel (restriction)

Documentation
Modell for sammensatte søk etter matrikkelenheter
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(poststed?, postnr?, adressekode?, adressenavn?, fonetisk?, husnr?, bokstav?, kommunenr?, kommunenavn?, gardsnr?, bruksnr?, festenr?, seksjonsnr?, bygningsnr? )
</...>


Nested Element Summary
xs:integeradressekode
           Kan angis for å begrense søket på adressekode.  
xs:stringadressenavn
           Beskriver navnet på vegen matrikkelenhetene eller deres adresser skal være koblet til; kan være hele eller starten av navnet på vegen.  
xs:stringbokstav
           Kan angis for å begrense søket på bokstav.  
xs:integerbruksnr
           Kan angis for å begrense søket på bruksnr.  
xs:longbygningsnr
           Kan angis for å begrense søket på bygningsnr.  
xs:integerfestenr
           Kan angis for å begrense søket på festenr.  
xs:booleanfonetisk
           Bestemmer om søk skal utføre fonetisk for adressenavn da det er kun adressenavn som støtter fonetisk søk.  
xs:integergardsnr
           Kan angis for å begrense søket på gardsnr.  
xs:integerhusnr
           Kan angis for å begrense søket på husnr.  
xs:stringkommunenavn
           Beskriver navnet på kommunen matrikkelenhetene eller deres adresser skal være koblet til; kan være hele eller starten av navnet på kommunen.  
xs:stringkommunenr
           Kan angis for å begrense søket på kommunenr.  
xs:integerpostnr
           Kan angis for å begrense søket på postnummer.  
xs:stringpoststed
           Beskriver navnet på postnummerområdet matrikkelenhetene eller deres adresser skal være koblet til; kan være hele eller starten av navnet på postnummerområdet.  
xs:integerseksjonsnr
           Kan angis for å begrense søket på seksjonsnr.  
Local Usage
FindMatrikkelenheterForSammensattSokRequest

Source
<xs:complexType name="MatrikkelenhetSammensattSokModel">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="poststed" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="postnr" type="xs:integer">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="adressekode" type="xs:integer">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="adressenavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="fonetisk" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="husnr" type="xs:integer">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bokstav" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunenavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="gardsnr" type="xs:integer">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bruksnr" type="xs:integer">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="festenr" type="xs:integer">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="seksjonsnr" type="xs:integer">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bygningsnr" type="xs:long">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.