http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
complexType SingleBygningsokModel

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok}AbstractBygningsokModel (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok}SingleBygningsokModel (extension)

Documentation
Søkemodell for enkelt søk etter bygg.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
kommunenr (bygningsnr, endringer )
</...>


Nested Element Summary
xs:longbygningsnr
          Må angis for å begrense søket på bygningsnr. 
xs:booleanendringer
           Må angis for å begrense søket til kun bygninger eller bygningsendringer.  
xs:stringkommunenr
           Angir hvilken kommune søket utføres i.  
Source
<xs:complexType name="SingleBygningsokModel">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="matrikkelsokns:AbstractBygningsokModel">
<xs:sequence>
<xs:element name="bygningsnr" type="xs:long">
</xs:element>
<xs:element name="endringer" type="xs:boolean">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.