http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
complexType VegHistorikksokModel

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok}VegHistorikksokModel (restriction)

Documentation
Modell for søk etter veghistorikk.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(kommuneIdent, helKommune?, bestaende?, utgatte?, adressekode, adressenavn, kortAdressenavn )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringadressekode
           Kan angis for å begrense søket med adressekode.  
xs:stringadressenavn
           Kan angis for å begrense søket med adressenavn.  
xs:booleanbestaende
          Kan angis for å begrense søket til bestående veger. 
xs:booleanhelKommune
           Kan angis for å søke i hele kommunen.  
kommunens:KommuneIdentkommuneIdent
           Angir hvilken kommune søket utføres i.  
xs:stringkortAdressenavn
           Kan angis for å begrense søket med kort adressenavn.  
xs:booleanutgatte
          Kan angis for å begrense søket til utgåtte veger. 
Source
<xs:complexType name="VegHistorikksokModel">
<xs:sequence>
<xs:element name="kommuneIdent" type="kommunens:KommuneIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="helKommune" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bestaende" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="utgatte" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="adressekode" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="adressenavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="kortAdressenavn" type="xs:string">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.