http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
element FindElementerForTekstbasertSokRequest

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindElementerForTekstbasertSokRequest>
(sokeStreng, parametre?, returFelter*, startPosisjon?, matrikkelContext )
</FindElementerForTekstbasertSokRequest>


Nested Element Summary
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
xs:stringparametre
           Andre felt for filtrering.  
xs:stringreturFelter
          Felt i index som skal returneres. 
xs:stringsokeStreng
           Del av tittelfelt.  
xs:intstartPosisjon
           Startposisjon for paginering.  
Source
<xs:element name="FindElementerForTekstbasertSokRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="sokeStreng" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="parametre" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="returFelter" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="startPosisjon" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.