http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
element FindMatrikkelenheterForSammensattSokResponse

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindMatrikkelenheterForSammensattSokResponse>
SammensattSokResultat
</FindMatrikkelenheterForSammensattSokResponse>


Nested Element Summary
 SammensattSokResultat
          
Source
<xs:element name="FindMatrikkelenheterForSammensattSokResponse">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="SammensattSokResultat">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="matrikkelenhet" type="matrikkelenhetns:Matrikkelenhet">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.