http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok

elements
FindAdresserRequest
FindAdresserResponse
FindBygningerRequest
FindBygningerResponse
FindElementerForTekstbasertSokRequest
FindElementerForTekstbasertSokResponse
FindMatrikkelenheterForSammensattSokRequest
FindMatrikkelenheterForSammensattSokResponse
FindMatrikkelenheterForSammensattSokResponse.SammensattSokResultat
FindMatrikkelenheterRequest
FindMatrikkelenheterResponse

complexTypes
AbstractBygningsokModel
AdressesokModel
BygningsokModel
KretssokModel
MatrikkelenhetForForretningsokModel
MatrikkelenhetSammensattSokModel
MatrikkelenhetsokModel
SingleBygningsokModel
VegHistorikksokModel