http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/pantebok

elements
HarHoveddokumentRequest
HarHoveddokumentResponse

complexTypes
PantebokDokumentIdent
PantebokDokumentIdentList