http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/person

complexTypes
JuridiskPersonIdent
LandKode
Person
PersonKategoriKode
PersonsokModel
PersonStatusKode