http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
complexType GrunnboksutskriftNyUtvalg

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport}GrunnboksutskriftNyUtvalg (restriction)

Documentation
Utvalg for generering av grunnboksutskrift fra nytt grunnbokAPI @since 3.3
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(matrikkelNr, historisk, medServitutterForAvgivere, medFodselsnummer? )
</...>


Nested Element Summary
xs:booleanhistorisk
          For bestilling en historisk grunnboksutskrift. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelNr
           Hvilken matrikkelenhet det skal lages grunnboksutskrift for.  
xs:booleanmedFodselsnummer
          @since 3.3 Angir om personnummer skal vises i tillegg til fødselsdato. 
xs:booleanmedServitutterForAvgivere
          Angir om utskriften også skal ta med servitutter for alle avgivere til denne matrikkelenheten. 
Local Usage
CreateGrunnboksutskriftNyRequest

Source
<xs:complexType name="GrunnboksutskriftNyUtvalg">
<xs:sequence>
<xs:element name="matrikkelNr" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element name="historisk" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="medServitutterForAvgivere" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="medFodselsnummer" type="xs:boolean">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.