http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
complexType GrunnboksutskriftUtvalg

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport}GrunnboksutskriftUtvalg (restriction)

Documentation
Utvalg for generering av grunnboksutskrift @since 2.4 @deprecated 3.3 bruk GrunnboksutskriftNyUtvalg.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(matrikkelNr, medHjemmelsinformasjon, medPengeheftelser, medServitutter, medGrunndata, allGrunnboksinformasjon, aktiv, historisk, medServitutterForAvgivere, medPersonnummer? )
</...>


Nested Element Summary
xs:booleanaktiv
          For bestilling en aktiv grunnboksutskrift. 
xs:booleanallGrunnboksinformasjon
          Angir at det skal lages en fullstendig utskrift med hjemmelsinformasjon, pengeheftelser, servitutter og grunndata. 
xs:booleanhistorisk
          For bestilling en historisk grunnboksutskrift. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelNr
           Hvilken matrikkelenhet det skal lages grunnboksutskrift for.  
xs:booleanmedGrunndata
           Angir om grunndata skal med i utskriften.  
xs:booleanmedHjemmelsinformasjon
           Angir om hjemmelsinformasjon skal med i utskriften.  
xs:booleanmedPengeheftelser
           Angir om pengeheftelser skal med i utskriften.  
xs:booleanmedPersonnummer
          @since 2.5 Angir om personnummer skal vises i tillegg til fødselsdato. 
xs:booleanmedServitutter
           Angir om servitutter skal med i utskriften.  
xs:booleanmedServitutterForAvgivere
          Angir om utskriften også skal ta med servitutter for alle avgivere til denne matrikkelenheten. 
Local Usage
CreateGrunnboksutskriftRequest

Source
<xs:complexType name="GrunnboksutskriftUtvalg">
<xs:sequence>
<xs:element name="matrikkelNr" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element name="medHjemmelsinformasjon" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="medPengeheftelser" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="medServitutter" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="medGrunndata" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="allGrunnboksinformasjon" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="aktiv" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="historisk" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="medServitutterForAvgivere" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="medPersonnummer" type="xs:boolean">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.