http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
element CreateAdresseEnkelSosi45RapportRequest

Properties
This component is not nillable.

Model
<CreateAdresseEnkelSosi45RapportRequest>
(adressesokModel, matrikkelContext )
</CreateAdresseEnkelSosi45RapportRequest>


Nested Element Summary
matrikkelsokns:AdressesokModeladressesokModel
          Søkemodell som inneholder informasjon for å søke frem adressene til rapporten. 
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
Source
<xs:element name="CreateAdresseEnkelSosi45RapportRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="adressesokModel" type="matrikkelsokns:AdressesokModel">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.