http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
element CreateBygningSosiRapportRequest

Properties
This component is not nillable.

Model
<CreateBygningSosiRapportRequest>
(bygningsokModel, bygningstyper, matrikkelContext )
</CreateBygningSosiRapportRequest>


Nested Element Summary
matrikkelsokns:BygningsokModelbygningsokModel
           Søkemodell for enkelt søk etter bygg.  
xs:stringbygningstyper
           Streng med kommaseparert liste over bygningstyper, gyldige verdier "Bygning" eller "Bygningsendring", eksempelvis: "Bygning,Bygningsendring" vil gi begge typer.  
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
Source
<xs:element name="CreateBygningSosiRapportRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="bygningsokModel" type="matrikkelsokns:BygningsokModel">
</xs:element>
<xs:element name="bygningstyper" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.