http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
element CreateGrunnboksutskriftNyRequest

Documentation
Generer grunnboksutskrift fra nytt grunnbokAPI @since 3.3
Properties
This component is not nillable.

Model
<CreateGrunnboksutskriftNyRequest>
(utvalg, matrikkelContext )
</CreateGrunnboksutskriftNyRequest>


Nested Element Summary
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
rapportns:GrunnboksutskriftNyUtvalgutvalg
           Hvilke grunnboksdata som skal hentes ut for hvilken matrikkelenhet.  
Source
<xs:element name="CreateGrunnboksutskriftNyRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="utvalg" type="rapportns:GrunnboksutskriftNyUtvalg">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.