http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
element CreateGrunnboksutskriftRequest

Documentation
Generer grunnboksutskrift @since 2.4 @deprecated 3.3 bruk CreateGrunnboksutskriftNyRequest.
Properties
This component is not nillable.

Model
<CreateGrunnboksutskriftRequest>
(utvalg, matrikkelContext )
</CreateGrunnboksutskriftRequest>


Nested Element Summary
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
rapportns:GrunnboksutskriftUtvalgutvalg
           Hvilke grunnboksdata som skal hentes ut for hvilken matrikkelenhet.  
Source
<xs:element name="CreateGrunnboksutskriftRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="utvalg" type="rapportns:GrunnboksutskriftUtvalg">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.