http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
element CreateGrunnboksutskrifterRequest

Documentation
Generer grunnboksutskrifter for matrikkelenhet og arealavgivende matrikkelenheter for denne. @since 3.13
Properties
This component is not nillable.

Model
<CreateGrunnboksutskrifterRequest>
(matrikkelenhetIdent, utelat*, historisk, fodselsnummer, matrikkelContext )
</CreateGrunnboksutskrifterRequest>


Nested Element Summary
xs:booleanfodselsnummer
          
xs:booleanhistorisk
          
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentutelat
          
Source
<xs:element name="CreateGrunnboksutskrifterRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent"/>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="utelat" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent"/>
<xs:element name="historisk" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="fodselsnummer" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.