http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
element CreateIkkeFullfortOppmalingsforretningRapportRequest

Documentation
Lager rapport over matrikkelenheter med ikke fullførte oppmålingsforretninger. @since 2.2
Properties
This component is not nillable.

Model
<CreateIkkeFullfortOppmalingsforretningRapportRequest>
(matrikkelenhetForForretningsokModel, matrikkelContext )
</CreateIkkeFullfortOppmalingsforretningRapportRequest>


Nested Element Summary
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
matrikkelsokns:MatrikkelenhetForForretningsokModelmatrikkelenhetForForretningsokModel
           Søkemodell for matrikkelenhet for forretninger som det skal genereres rapport for.  
Source
<xs:element name="CreateIkkeFullfortOppmalingsforretningRapportRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="matrikkelenhetForForretningsokModel" type="matrikkelsokns:MatrikkelenhetForForretningsokModel">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.