http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
element CreateMatrikkelenhetMedUfullstendingGeometriRapportRequest

Documentation
@since 2.3
Properties
This component is not nillable.

Model
<CreateMatrikkelenhetMedUfullstendingGeometriRapportRequest>
(kommuneIdent, utenTeigUtenBygg, utenTeigMedBygg, attekant, bareFiktiveGrenser, matrikkelContext )
</CreateMatrikkelenhetMedUfullstendingGeometriRapportRequest>


Nested Element Summary
xs:booleanattekant
           Angir om det skal letes opp matrikkelenheter med åttekantede teiger med én fiktiv teiggrense som eneste grense.  
xs:booleanbareFiktiveGrenser
           Angir om det skal letes opp matrikkelenheter med teig med bare fiktive grenser i ytterkant.  
kommunens:KommuneIdentkommuneIdent
           Kommunen rapporten skal kjøres for.  
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
xs:booleanutenTeigMedBygg
           Angir om det skal letes opp matrikkelenheter uten teig, men med bygg.  
xs:booleanutenTeigUtenBygg
           Angir om det skal letes opp matrikkelenheter uten teig og uten bygg.  
Source
<xs:element name="CreateMatrikkelenhetMedUfullstendingGeometriRapportRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="kommuneIdent" type="kommunens:KommuneIdent">
</xs:element>
<xs:element name="utenTeigUtenBygg" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="utenTeigMedBygg" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="attekant" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="bareFiktiveGrenser" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.