http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
element CreateSingleBygningMassivRapportRequest

Documentation
Lager Massiv Single Bygningsrapport. @deprecated 2.2 bruk CreateByggRapportRequest.
Properties
This component is not nillable.

Model
<CreateSingleBygningMassivRapportRequest>
(bygningsokModel, bygningstyper, hjemmelshavere, tiltakshavere, kontaktpersoner, bruksenheter, matrikkelContext )
</CreateSingleBygningMassivRapportRequest>


Nested Element Summary
xs:booleanbruksenheter
          
matrikkelsokns:SingleBygningsokModelbygningsokModel
          
xs:stringbygningstyper
          
xs:booleanhjemmelshavere
          
xs:booleankontaktpersoner
          
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
xs:booleantiltakshavere
          
Source
<xs:element name="CreateSingleBygningMassivRapportRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="bygningsokModel" type="matrikkelsokns:SingleBygningsokModel"/>
<xs:element name="bygningstyper" type="xs:string"/>
<xs:element name="hjemmelshavere" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="tiltakshavere" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="kontaktpersoner" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="bruksenheter" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.