http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
element CreateTeigerUtenMatrikkelnummerSosi40RapportRequest

Documentation
SOSI-rapport (enkelt matrikkelkart) for teiger uten matrikkelnr (Mnr mangler og Mnr vann mangler). @since 2.6
Properties
This component is not nillable.

Model
<CreateTeigerUtenMatrikkelnummerSosi40RapportRequest>
(kommuneIdent, teigerUtenMatrikkelnummer, vannteigerUtenMatrikkelnummer, matrikkelContext )
</CreateTeigerUtenMatrikkelnummerSosi40RapportRequest>


Nested Element Summary
kommunens:KommuneIdentkommuneIdent
           Kommunen rapporten skal kjøres for.  
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
xs:booleanteigerUtenMatrikkelnummer
           Angir om det skal letes opp teiger uten matrikkelnummer, også kalt eierløse teiger (Mnr mangler).  
xs:booleanvannteigerUtenMatrikkelnummer
           Angir om det skal letes opp vannteiger uten matrikkelnummer (Mnr vann mangler).  
Source
<xs:element name="CreateTeigerUtenMatrikkelnummerSosi40RapportRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="kommuneIdent" type="kommunens:KommuneIdent">
</xs:element>
<xs:element name="teigerUtenMatrikkelnummer" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="vannteigerUtenMatrikkelnummer" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.