http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport

elements
CreateAdresseEndringRapportRequest
CreateAdresseEnkelRapportRequest
CreateAdresseEnkelSosi45RapportRequest
CreateAdresseKontrollRapportRequest
CreateAdresseMassivRapportRequest
CreateAdresseSosiRapportRequest
CreateBoligbyggingsstatistikkRapportRequest
CreateByggKontrollRapportRequest
CreateByggKontrollRequest
CreateByggRapportRequest
CreateBygningFKBRapportRequest
CreateBygningMassivRapportRequest
CreateBygningSosiRapportRequest
CreateBygningstypestatistikkRapportRequest
CreateBygningTotalRapportRequest
CreateGrensepunktmerkingManglerRapportRequest
CreateGrunnboksutskrifterRequest
CreateGrunnboksutskriftNyRequest
CreateGrunnboksutskriftRequest
CreateIkkeFullfortMatrikkelenhetRapportRequest
CreateIkkeFullfortOppmalingsforretningRapportRequest
CreateKommunalTilleggsdelRapportRequest
CreateKretserRapportRequest
CreateManglerVedMatrikkelforingskravRapportRequest
CreateMatrikkelbrevHistoriskRapportRequest
CreateMatrikkelbrevRapportRequest
CreateMatrikkelenhetEnkelRapportRequest
CreateMatrikkelenhetKontrollRapportRequest
CreateMatrikkelenhetMassivRapportRequest
CreateMatrikkelenhetMedUfullstendingGeometriRapportRequest
CreateMatrikkelkartEnkelDekTeigSosi40RapportRequest
CreateMatrikkelkartEnkelSosi34RapportRequest
CreateMatrikkelkartFullstendigSosi40RapportRequest
CreateMatrikkelReprPktAlleRapportRequest
CreateMatrikkelReprPktHovedRapportRequest
CreateMidlertidigForretningRapportRequest
CreateNabolisteMedFormatvalgRapportRequest
CreateNabolisteRapportRequest
CreatePantebokHoveddokumentutskrifterRequest
CreateSamletMatrikkelRapportRequest
CreateSamletMatrikkelUtenKartRapportRequest
CreateSamletRapportRestanserOppmalingRequest
CreateSefrakRapportRequest
CreateSefrakstatusRapportRequest
CreateSingleBygningMassivRapportRequest
CreateTeigerUtenMatrikkelnummerSosi40RapportRequest
CreateVegendringsRapportRequest
CreateVeghistorikkRapportRequest
JobbIdentListResponse
JobbIdentRequest
JobbIdentResponse
JobbListRequest
JobbListResponse
JobbStatusKodeListRequest
RapportResponse

complexTypes
GrunnboksutskriftNyUtvalg
GrunnboksutskriftUtvalg
Jobb
JobbIdent
JobbStatusKode
JobbTypeKode
MatrikkelRapport
RapportStatusKode