http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
element HarGrunnbokinformasjonRettighetResponse

Documentation
Svar på om pålogget bruker har rettighet for å hente Grunnboksinformasjon. Klientversjon 2.5 eller senere. @since 2.5
Properties
This component is not nillable.

Model
<HarGrunnbokinformasjonRettighetResponse>
harRettighet
</HarGrunnbokinformasjonRettighetResponse>


Nested Element Summary
xs:booleanharRettighet
          
Source
<xs:element name="HarGrunnbokinformasjonRettighetResponse">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="HarRettighetResponse"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.