http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet
element HarTaUtRapporterRettighetRequest

Properties
This component is not nillable.

Model
<HarTaUtRapporterRettighetRequest>
matrikkelContext kommunenr?
</HarTaUtRapporterRettighetRequest>


Nested Element Summary
xs:stringkommunenr
          Kommunenummeret for kommunen der rettigheten gjelder. 
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
Source
<xs:element name="HarTaUtRapporterRettighetRequest">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="HarRettighetRequest">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.