namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet

See:
Description
Element Summary
HarGrunnbokinformasjonRettighetRequestSjekke om pålogget bruker har rettighet for å hente Grunnboksinformasjon. 
HarGrunnbokinformasjonRettighetResponseSvar på om pålogget bruker har rettighet for å hente Grunnboksinformasjon. 
HarLesEierforholdRettighetRequest 
HarLesEierforholdRettighetResponse 
HarLesFnrRettighetRequest 
HarLesFnrRettighetResponse 
HarLesKommunaleTilleggsdataRettighetRequest 
HarLesKommunaleTilleggsdataRettighetResponse 
HarMatrikkelforerRettighetRequestSjekke om pålogget bruker har Matrikkelførerrettighet. 
HarMatrikkelforerRettighetResponseSvar på om pålogget bruker har rettighet for å hente Grunnboksinformasjon. 
HarTaUtRapporterRettighetRequest 
HarTaUtRapporterRettighetResponse 

 

Complex Type Summary
HarRettighetRequest 
HarRettighetResponse 

Schema http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet Description

Form

By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.

By default, local attribute declarations have no namespace.


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.