http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rettighet

elements
HarGrunnbokinformasjonRettighetRequest
HarGrunnbokinformasjonRettighetResponse
HarLesEierforholdRettighetRequest
HarLesEierforholdRettighetResponse
HarLesFnrRettighetRequest
HarLesFnrRettighetResponse
HarLesKommunaleTilleggsdataRettighetRequest
HarLesKommunaleTilleggsdataRettighetResponse
HarMatrikkelforerRettighetRequest
HarMatrikkelforerRettighetResponse
HarTaUtRapporterRettighetRequest
HarTaUtRapporterRettighetResponse

complexTypes
HarRettighetRequest
HarRettighetResponse