http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
complexType Ajourforing

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}Ajourforing (restriction)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(ajourfortDato?, ajourfortAv? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringajourfortAv
          Hvem ajourføringen ble utført av. 
xs:dateajourfortDato
          Når ajourføringen ble utført. 
Local Usage
RegistrertRubrikk

Source
<xs:complexType name="Ajourforing">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="ajourfortDato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ajourfortAv" type="xs:string">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.