http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
complexType ForholdAndreHusRubrikk

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakRubrikk (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakKodeRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}ForholdAndreHusRubrikk (extension)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(merknad?, usikker ) forholdAndreHusKode
</...>


Nested Element Summary
sefrakns:ForholdAndreHusKodeforholdAndreHusKode
          Kode for sefrakobjektets forhold til andre hus. 
xs:stringmerknad
          Merknad knyttet til opplysningene i rubrikken. 
xs:booleanusikker
          Om noen av opplysningene knyttet til rubrikken er usikre. 
Local Usage
SefrakMinne

Source
<xs:complexType name="ForholdAndreHusRubrikk">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="sefrakns:SefrakKodeRubrikk">
<xs:sequence>
<xs:element name="forholdAndreHusKode" type="sefrakns:ForholdAndreHusKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.