http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
complexType Fotohenvisning

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}Fotohenvisning (restriction)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(filmnr, bildenrFra, bildenrTil )
</...>


Nested Element Summary
xs:intbildenrFra
          Laveste bildenr på filmen som er av sefrakminnet. 
xs:intbildenrTil
          Høyeste bildenr på filmen som er av sefrakminnet 
xs:intfilmnr
          Filmnr i filmarkiv i tilknytning til SEFRAK. 
Local Usage
FotohenvisningerRubrikk

Source
<xs:complexType name="Fotohenvisning">
<xs:sequence>
<xs:element name="filmnr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="bildenrFra" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="bildenrTil" type="xs:int">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.