http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
complexType ObjektnummerRubrikk

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakRubrikk (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}ObjektnummerRubrikk (extension)

Documentation
Rubrikk med Sefrakminnets objektnummer, består av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnr og husløpenr. Rubrikk nr 1 i sefrak-skjemaet.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(merknad?, usikker ) (registreringskommunenr, registreringskretsnr, huslopenr )
</...>


Nested Element Summary
xs:inthuslopenr
          Løpenr innen registreringskretsen. 
xs:stringmerknad
          Merknad knyttet til opplysningene i rubrikken. 
xs:intregistreringskommunenr
          Kommunen sefrakobjektet er registrert i. 
xs:intregistreringskretsnr
          Registreringskretsnr er Riksantikvarens oppdeling av kommunen. 
xs:booleanusikker
          Om noen av opplysningene knyttet til rubrikken er usikre. 
Local Usage
SefrakMinne

Source
<xs:complexType name="ObjektnummerRubrikk">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="sefrakns:SefrakRubrikk">
<xs:sequence>
<xs:element name="registreringskommunenr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="registreringskretsnr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="huslopenr" type="xs:int">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.