http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
complexType SefrakIdent

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Ident (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakIdent (extension)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
unikId? (kommunenr, registreringskretsnr, huslopenr )
</...>


Nested Element Summary
xs:inthuslopenr
          Løpenr innen registreringskretsen. 
xs:intkommunenr
          Henvisning til kommune som sefrakobjektet er registrert i. 
xs:intregistreringskretsnr
          Registreringskretsnr er Riksantikvarens oppdeling av kommunen. 
xs:longunikId
          Id-verdien for det objektet identen er ident for. 
Local Usage
FindSefrakMinneForIdentRequest, SefrakMinne

Source
<xs:complexType name="SefrakIdent">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:Ident">
<xs:sequence>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="registreringskretsnr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="huslopenr" type="xs:int">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.