http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
complexType SefrakKodeRubrikk

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakRubrikk (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakKodeRubrikk (extension)

Documentation
En felles superklasse for alle Sefrak-rubrikker som inneholder én enkel kodeverdi, merknad til registreringen og om den er usikker.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(merknad?, usikker )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringmerknad
          Merknad knyttet til opplysningene i rubrikken. 
xs:booleanusikker
          Om noen av opplysningene knyttet til rubrikken er usikre. 
Sub Types
{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakKodeRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}EtasjetallRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}ForholdAndreHusRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}FredningRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}TidRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}VerdivurderingRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}VernevedtakRubrikk (extension)

Local Usage
EtasjetallRubrikk, ForholdAndreHusRubrikk, FredningRubrikk, TidRubrikk, VerdivurderingRubrikk, VernevedtakRubrikk

Source
<xs:complexType name="SefrakKodeRubrikk">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="sefrakns:SefrakRubrikk"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.