http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
complexType SefrakKodelisteRubrikk

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakRubrikk (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakKodelisteRubrikk (extension)

Documentation
Superklasse som holder på en liste av koder av en bestemt type knyttet til et sefrakminne, pluss merknad og opplysning om dataene er usikre.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(merknad?, usikker ) kodeliste*
</...>


Nested Element Summary
fellesns:Kodekodeliste
          
xs:stringmerknad
          Merknad knyttet til opplysningene i rubrikken. 
xs:booleanusikker
          Om noen av opplysningene knyttet til rubrikken er usikre. 
Sub Types
{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakKodelisteRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}FasadeRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}FunksjonRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}FysiskMiljoRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}KjellerRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}OpprinneligSosialtMiljoRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}TakformRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}TaktekkingRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}TiderRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}UnderbygningKonstrRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}YtterveggRubrikk (extension)

Local Usage
FasadeRubrikk, FunksjonRubrikk, FysiskMiljoRubrikk, KjellerRubrikk, OpprinneligSosialtMiljoRubrikk, TakformRubrikk, TaktekkingRubrikk, TiderRubrikk, UnderbygningKonstrRubrikk, YtterveggRubrikk

Source
<xs:complexType name="SefrakKodelisteRubrikk">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="sefrakns:SefrakRubrikk">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="kodeliste" type="fellesns:Kode"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.