http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
complexType SefrakRubrikk

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakRubrikk (restriction)

Documentation
Superklasse for sefrakrubrikker som holder på merknad og opplysning om dataene er usikre.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(merknad?, usikker )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringmerknad
          Merknad knyttet til opplysningene i rubrikken. 
xs:booleanusikker
          Om noen av opplysningene knyttet til rubrikken er usikre. 
Sub Types
{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakRubrikk (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}AntallSkorsteinerRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}BygningerRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}FotohenvisningerRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}HovedmalRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}MiljoOvervakingRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}NavnRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}ObjektnummerRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}RegistrertRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakKodelisteRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}FasadeRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}FunksjonRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}FysiskMiljoRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}KjellerRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}OpprinneligSosialtMiljoRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}TakformRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}TaktekkingRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}TiderRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}UnderbygningKonstrRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}YtterveggRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakKodeRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}EtasjetallRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}ForholdAndreHusRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}FredningRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}TidRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}VerdivurderingRubrikk (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}VernevedtakRubrikk (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakReferanserRubrikk (extension)

Local Usage
AntallSkorsteinerRubrikk, BygningerRubrikk, FotohenvisningerRubrikk, HovedmalRubrikk, MiljoOvervakingRubrikk, NavnRubrikk, ObjektnummerRubrikk, RegistrertRubrikk, SefrakKodelisteRubrikk, SefrakKodeRubrikk, SefrakMinne, SefrakReferanserRubrikk

Source
<xs:complexType name="SefrakRubrikk">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="merknad" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="usikker" type="xs:boolean">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.