http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
complexType SefrakstatussokModel

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakstatussokModel (restriction)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(kommunenr, fraDato?, tilDato?, kunObjMedEndretStatus?, revetBrent?, utgatt?, flyttet? )
</...>


Nested Element Summary
xs:booleanflyttet
           Kan angis for å begrense søket med objekter som er flyttet. 
xs:datefraDato
          Kan angis for å begrense søket med fradato for bygningsstatus. 
xs:stringkommunenr
          Angir hvilken kommune søket utføres i. 
xs:booleankunObjMedEndretStatus
          Kan angis for å begrense søket med objekter som har endret status. 
xs:booleanrevetBrent
          Kan angis for å begrense søket med objekter som er revet/brent eller falt i ruin. 
xs:datetilDato
          Kan angis for å begrense søket med tildato for bygningsstatus. 
xs:booleanutgatt
          Kan angis for å begrense søket med objekter som er utgått. 
Source
<xs:complexType name="SefrakstatussokModel">
<xs:sequence>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="fraDato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="tilDato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kunObjMedEndretStatus" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="revetBrent" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="utgatt" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="flyttet" type="xs:boolean">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.