http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
element FindSefrakMinneForIdentRequest

Documentation
Henter sefrakminne for oppgitt Ident. Klientversjon 2.5 eller senere. @since 2.5
Properties
This component is not nillable.

Model
<FindSefrakMinneForIdentRequest>
(sefrakIdent, matrikkelContext )
</FindSefrakMinneForIdentRequest>


Nested Element Summary
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
sefrakns:SefrakIdentsefrakIdent
           Entydig identifikator for SefrakMinne.  
Source
<xs:element name="FindSefrakMinneForIdentRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="sefrakIdent" type="sefrakns:SefrakIdent">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.