http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
element FindSefrakMinneForIdentResponse

Documentation
Svar på hent sefrakminne for oppgitt Ident. Klientversjon 2.5 eller senere. @since 2.5
Properties
This component is not nillable.

Model
<FindSefrakMinneForIdentResponse>
sefrakMinne?
</FindSefrakMinneForIdentResponse>


Nested Element Summary
sefrakns:SefrakMinnesefrakMinne
           Funnet sefrakminne.  
Source
<xs:element name="FindSefrakMinneForIdentResponse">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="sefrakMinne" type="sefrakns:SefrakMinne">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.