namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak

See:
Description
Element Summary
FindSefrakMinneForIdentRequestHenter sefrakminne for oppgitt Ident. 
FindSefrakMinneForIdentResponseSvar på hent sefrakminne for oppgitt Ident. 
FindSefrakMinnerForBygningRequest 
FindSefrakMinnerForBygningResponse 

 

Complex Type Summary
Ajourforing 
AntallSkorsteinerRubrikk 
BygningerRubrikkRubrikk med sefrakobjektets henvisninger til Bygning. 
EndringsgradKode Kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi hvor store endringene i bygningen har vært.  
Endringsvurdering 
EtasjetallKode Kodeliste som brukes i sefrak-registrering av bygninger, for å angi hvor mange etasjer bygningen har.  
EtasjetallRubrikk 
FasadeKode Kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi fasadekledninger.  
FasadeRubrikkRubrikk med liste med sefrakobjektets koder for fasadekledning. 
ForholdAndreHusKode Kodeliste som brukes i sefrak-registrering av bygninger, for å angi om bygningen er frittstående eller sammenbygd, selvstendig eller del av anlegg.  
ForholdAndreHusRubrikk 
Fotohenvisning 
FotohenvisningerRubrikkRubrikk med sefrakobjektets henvisninger til fotografier. 
FredningKode Kodeliste som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger, for å angi etter hvilken lov og paragraf bygningen eventuelt er fredet.  
FredningRubrikk 
FunksjonKodeKodeliste som brukes i sefrak-registrering av bygninger, for å angi opprinnelige og nåværende funksjoner. 
FunksjonRubrikkRubrikk med liste med sefrakobjektets koder for funksjoner. 
FysiskMiljoKode Kodeliste for fysisk miljø bygningen befinner seg i, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
FysiskMiljoRubrikkRubrikk med liste med sefrakobjektets koder for fysisk miljø. 
HovedmalRubrikk 
KjellerKode Kodeliste for ha slags kjeller bygningen har, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
KjellerRubrikkRubrikk med liste med sefrakobjektets koder for utnyttelse av kjeller. 
MiljoOvervakingRubrikkRubrikk for miljøovervåking for sefrakobjektet. 
NavnRubrikk 
ObjektnummerRubrikkRubrikk med Sefrakminnets objektnummer, består av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnr og husløpenr. 
OpprinneligSosialtMiljoKode Kodeliste for opprinnelig sosialt miljø bygningen ble brukt i, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
OpprinneligSosialtMiljoRubrikkRubrikk med liste med sefrakobjektets koder for opprinnelig sosialt miljø. 
RegistrertRubrikk 
SefrakIdent 
SefrakIntervallIdent 
SefrakKodelisteRubrikk Superklasse som holder på en liste av koder av en bestemt type knyttet til et sefrakminne, pluss merknad og opplysning om dataene er usikre.  
SefrakKodeRubrikk En felles superklasse for alle Sefrak-rubrikker som inneholder én enkel kodeverdi, merknad til registreringen og om den er usikker.  
SefrakMinne 
SefrakReferanse 
SefrakReferanseKode Kodeliste for typer referanse til bygning, brukes i Sefrakregistrering av bygning.  
SefrakReferanserRubrikkRubrikk med sefrakobjektets referanser til andre sefrakminner. 
SefrakRubrikk Superklasse for sefrakrubrikker som holder på merknad og opplysning om dataene er usikre.  
SefraksokModel 
SefrakstatussokModel 
TakformKode Kodeliste for bygningers form på tak, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
TakformRubrikkRubrikk med liste med sefrakobjektets koder for takformRubrikk. 
TaktekkingKode Kodeliste for type taktekking på bygning, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
TaktekkingRubrikkRubrikk med liste med sefrakobjektets koder for taktekkingRubrikk. 
TiderRubrikkRubrikk med liste med sefrakobjektets tidskoder. 
TidRubrikkRubrikk med tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre. 
TidsKode Kodeliste for tidsrom, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
UnderbygningKonstrKode Kodeliste for konstruksjon av bygnings underbygning, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
UnderbygningKonstrRubrikkRubrikk med liste med sefrakobjektets koder for konstruksjon av underbygningen. 
VerdivurderingKode Kodeliste for vurdering av bygningens verdi, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
VerdivurderingRubrikk 
VernevedtakKode Kodeliste for vernevedtak, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
VernevedtakRubrikkRubrikk med kode for sefrakobjektets koder for vernevedtak. 
YtterveggKode Kodeliste for hva og hvordan ytterveggen er laget, som brukes i SEFRAK-registrering av bygninger.  
YtterveggRubrikkRubrikk med liste med sefrakobjektets koder for konstruksjon av yttervegg. 

Schema http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak Description

Form

By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.

By default, local attribute declarations have no namespace.


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.