http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak

elements
FindSefrakMinneForIdentRequest
FindSefrakMinneForIdentResponse
FindSefrakMinnerForBygningRequest
FindSefrakMinnerForBygningResponse

complexTypes
Ajourforing
AntallSkorsteinerRubrikk
BygningerRubrikk
EndringsgradKode
Endringsvurdering
EtasjetallKode
EtasjetallRubrikk
FasadeKode
FasadeRubrikk
ForholdAndreHusKode
ForholdAndreHusRubrikk
Fotohenvisning
FotohenvisningerRubrikk
FredningKode
FredningRubrikk
FunksjonKode
FunksjonRubrikk
FysiskMiljoKode
FysiskMiljoRubrikk
HovedmalRubrikk
KjellerKode
KjellerRubrikk
MiljoOvervakingRubrikk
NavnRubrikk
ObjektnummerRubrikk
OpprinneligSosialtMiljoKode
OpprinneligSosialtMiljoRubrikk
RegistrertRubrikk
SefrakIdent
SefrakIntervallIdent
SefrakKodelisteRubrikk
SefrakKodeRubrikk
SefrakMinne
SefrakReferanse
SefrakReferanseKode
SefrakReferanserRubrikk
SefrakRubrikk
SefraksokModel
SefrakstatussokModel
TakformKode
TakformRubrikk
TaktekkingKode
TaktekkingRubrikk
TiderRubrikk
TidRubrikk
TidsKode
UnderbygningKonstrKode
UnderbygningKonstrRubrikk
VerdivurderingKode
VerdivurderingRubrikk
VernevedtakKode
VernevedtakRubrikk
YtterveggKode
YtterveggRubrikk