http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/service/workaround
element GetAlleObjektTyperResponse

Documentation
API-1428: Dummy type for work around for generering av shared types for .NET
Properties
This component is not nillable.

Model
<GetAlleObjektTyperResponse>
(matrikkelversjon, adresse_Veg?, adresse_VegIdent?, adresse_Vegadresse?, adresse_VegadresseIdent?, adresse_Krets?, adresse_KretsIdent?, adresse_Kretstype?, adresse_GenerellKretstypeKode?, adresse_KommunalKretstypeKode?, adresse_AdressetilleggsnavnKildeKode?, adresse_Matrikkeladresse?, adresse_MatrikkeladresseIdent?, bygning_AvlopsKode?, bygning_Bruksenhet?, bygning_BruksenhetIdent?, bygning_BruksenhetstypeKode?, bygning_Bygg?, bygning_Kontaktperson?, bygning_BygningstatusHistorikk?, bygning_BygningstatusKode?, bygning_BygningstypeKode?, bygning_EnergikildeKode?, bygning_NaringsgruppeKode?, bygning_KontaktpersonKode?, bygning_OpprinnelsesKode?, bygning_EtasjeplanKode?, bygning_Bygning?, bygning_BygningIdent?, bygning_KjokkenKode?, bygning_OppvarmingsKode?, bygning_Bygningsendring?, bygning_BygningsendringsKode?, bygning_BygningsendringIdent?, bygning_VannforsyningsKode?, eierforhold_Eierforhold?, eierforhold_PersonTinglystEierforhold?, eierforhold_MatrikkelenhetTinglystEierforhold?, eierforhold_IkkeTinglystEierforhold?, eierforhold_PersonIkkeTinglystEierforhold?, eierforhold_MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold?, eierforhold_Kontaktinstans?, eierforhold_EierforholdKode?, felles_Representasjonspunkt?, felles_BrukerIdent?, felles_Andel?, felles_Kvalitet?, felles_MalemetodeKode?, felles_NoyaktighetsKlasseKode?, felles_KoordinatsystemKode?, felles_EndringsKildeKode?, felles_MatrikkelContext?, felles_SelectionPolygon?, felles_ImplementationException?, felles_PointType?, felles_CoordinatesType?, grunnforurensing_Grunnforurensing?, grunnforurensing_GrunnforurensingIdent?, grunnforurensing_MyndighetKode?, grunnforurensing_PavirkningsgradKode?, grunnforurensing_VedtakstypeKode?, kommune_Kommune?, kommune_KommuneIdent?, kommunetillegg_AdresseReferanseKode?, kommunetillegg_BygningReferanseKode?, kommunetillegg_BygningsReferanse?, kommunetillegg_EtatsKode?, kommunetillegg_FundamenteringsKode?, kommunetillegg_VegReferanseKode?, kommunetillegg_HorisontalBarekonstrKode?, kommunetillegg_KildePrivatVannforsyningKode?, kommunetillegg_KommentarTypeKode?, kommunetillegg_MaterialeIYtterveggKode?, kommunetillegg_MatrikkelenhetReferanseKode?, kommunetillegg_PrivatKloakkRensingsKode?, kommunetillegg_RenovasjonsKode?, kommunetillegg_VertikalBarekonstrKode?, kommunetillegg_BrukAvGrunnKode?, kommunetillegg_KretsReferanseKode?, kulturminne_Kulturminne?, kulturminne_KulturminneIdent?, kulturminne_EnkeltminneArtKode?, kulturminne_KategoriKode?, kulturminne_KulturminneArtKode?, kulturminne_VernetypeKode?, matrikkelenhet_RolleIForretningKode?, matrikkelenhet_ArealkildeKode?, matrikkelenhet_EiendomsTypeKode?, matrikkelenhet_JordskifteKrevd?, matrikkelenhet_SamlaFastEiendom?, matrikkelenhet_Klage?, matrikkelenhet_Grunnerverv?, matrikkelenhet_Forretning?, matrikkelenhet_ForretningIdent?, matrikkelenhet_ForretningsTypeKode?, matrikkelenhet_ArsakTilFeilrettingKode?, matrikkelenhet_TinglysingsstatusKode?, matrikkelenhet_Matrikkelenhet?, matrikkelenhet_MatrikkelenhetIdent?, matrikkelenhet_ArealmerknadKode?, matrikkelenhet_HjelpelinjetypeKode?, matrikkelenhet_GrensepunktmerkeKode?, matrikkelenhet_GrensepunkttypeKode?, matrikkelenhet_FormalSeksjonKode?, matrikkelenhet_AnleggsTypeKode?, pantebok_PantebokDokumentIdent?, person_Person?, person_PersonKategoriKode?, person_PersonStatusKode?, person_LandKode?, person_JuridiskPersonIdent?, rapport_JobbIdent?, rapport_JobbStatusKode?, rapport_JobbTypeKode?, rapport_Jobb?, rapport_RapportStatusKode?, sefrak_SefrakIdent?, sefrak_SefrakMinne?, sefrak_VerdivurderingKode?, sefrak_EtasjetallKode?, sefrak_ForholdAndreHusKode?, sefrak_FunksjonKode?, sefrak_OpprinneligSosialtMiljoKode?, sefrak_FysiskMiljoKode?, sefrak_UnderbygningKonstrKode?, sefrak_KjellerKode?, sefrak_YtterveggKode?, sefrak_FasadeKode?, sefrak_TakformKode?, sefrak_TaktekkingKode?, sefrak_TidsKode?, sefrak_VernevedtakKode?, sefrak_FredningKode?, sefrak_SefrakReferanseKode?, sefrak_EndringsgradKode?, sefrak_SefrakIntervallIdent? )
</GetAlleObjektTyperResponse>


Nested Element Summary
adressens:AdressetilleggsnavnKildeKodeadresse_AdressetilleggsnavnKildeKode
          
adressens:GenerellKretstypeKodeadresse_GenerellKretstypeKode
          
adressens:KommunalKretstypeKodeadresse_KommunalKretstypeKode
          
adressens:Kretsadresse_Krets
          
adressens:KretsIdentadresse_KretsIdent
          
adressens:Kretstypeadresse_Kretstype
          
adressens:Matrikkeladresseadresse_Matrikkeladresse
          
adressens:MatrikkeladresseIdentadresse_MatrikkeladresseIdent
          
adressens:Vegadresse_Veg
          
adressens:Vegadresseadresse_Vegadresse
          
adressens:VegadresseIdentadresse_VegadresseIdent
          
adressens:VegIdentadresse_VegIdent
          
bygningns:AvlopsKodebygning_AvlopsKode
          
bygningns:Bruksenhetbygning_Bruksenhet
          
bygningns:BruksenhetIdentbygning_BruksenhetIdent
          
bygningns:BruksenhetstypeKodebygning_BruksenhetstypeKode
          
bygningns:Byggbygning_Bygg
          
bygningns:Bygningbygning_Bygning
          
bygningns:BygningIdentbygning_BygningIdent
          
bygningns:Bygningsendringbygning_Bygningsendring
          
bygningns:BygningsendringIdentbygning_BygningsendringIdent
          
bygningns:BygningsendringsKodebygning_BygningsendringsKode
          
bygningns:BygningstatusHistorikkbygning_BygningstatusHistorikk
          
bygningns:BygningstatusKodebygning_BygningstatusKode
          
bygningns:BygningstypeKodebygning_BygningstypeKode
          
bygningns:EnergikildeKodebygning_EnergikildeKode
          
bygningns:EtasjeplanKodebygning_EtasjeplanKode
          
bygningns:KjokkenKodebygning_KjokkenKode
          
bygningns:Kontaktpersonbygning_Kontaktperson
          
bygningns:KontaktpersonKodebygning_KontaktpersonKode
          
bygningns:NaringsgruppeKodebygning_NaringsgruppeKode
          
bygningns:OpprinnelsesKodebygning_OpprinnelsesKode
          
bygningns:OppvarmingsKodebygning_OppvarmingsKode
          
bygningns:VannforsyningsKodebygning_VannforsyningsKode
          
eierforholdns:Eierforholdeierforhold_Eierforhold
          
eierforholdns:EierforholdKodeeierforhold_EierforholdKode
          
eierforholdns:IkkeTinglystEierforholdeierforhold_IkkeTinglystEierforhold
          
eierforholdns:Kontaktinstanseierforhold_Kontaktinstans
          
eierforholdns:MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforholdeierforhold_MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold
          
eierforholdns:MatrikkelenhetTinglystEierforholdeierforhold_MatrikkelenhetTinglystEierforhold
          
eierforholdns:PersonIkkeTinglystEierforholdeierforhold_PersonIkkeTinglystEierforhold
          
eierforholdns:PersonTinglystEierforholdeierforhold_PersonTinglystEierforhold
          
fellesns:Andelfelles_Andel
          
fellesns:BrukerIdentfelles_BrukerIdent
          
fellesns:CoordinatesTypefelles_CoordinatesType
          
fellesns:EndringsKildeKodefelles_EndringsKildeKode
          
fellesns:ImplementationExceptionfelles_ImplementationException
          
fellesns:KoordinatsystemKodefelles_KoordinatsystemKode
          
fellesns:Kvalitetfelles_Kvalitet
          
fellesns:MalemetodeKodefelles_MalemetodeKode
          
fellesns:MatrikkelContextfelles_MatrikkelContext
          
fellesns:NoyaktighetsKlasseKodefelles_NoyaktighetsKlasseKode
          
fellesns:PointTypefelles_PointType
          
fellesns:Representasjonspunktfelles_Representasjonspunkt
          
fellesns:SelectionPolygonfelles_SelectionPolygon
          
grunnforurensingns:Grunnforurensinggrunnforurensing_Grunnforurensing
          
grunnforurensingns:GrunnforurensingIdentgrunnforurensing_GrunnforurensingIdent
          
grunnforurensingns:MyndighetKodegrunnforurensing_MyndighetKode
          
grunnforurensingns:PavirkningsgradKodegrunnforurensing_PavirkningsgradKode
          
grunnforurensingns:VedtakstypeKodegrunnforurensing_VedtakstypeKode
          
kommunens:Kommunekommune_Kommune
          
kommunens:KommuneIdentkommune_KommuneIdent
          
kommunetilleggns:AdresseReferanseKodekommunetillegg_AdresseReferanseKode
          
kommunetilleggns:BrukAvGrunnKodekommunetillegg_BrukAvGrunnKode
          
kommunetilleggns:BygningReferanseKodekommunetillegg_BygningReferanseKode
          
kommunetilleggns:BygningsReferansekommunetillegg_BygningsReferanse
          
kommunetilleggns:EtatsKodekommunetillegg_EtatsKode
          
kommunetilleggns:FundamenteringsKodekommunetillegg_FundamenteringsKode
          
kommunetilleggns:HorisontalBarekonstrKodekommunetillegg_HorisontalBarekonstrKode
          
kommunetilleggns:KildePrivatVannforsyningKodekommunetillegg_KildePrivatVannforsyningKode
          
kommunetilleggns:KommentarTypeKodekommunetillegg_KommentarTypeKode
          
kommunetilleggns:KretsReferanseKodekommunetillegg_KretsReferanseKode
          
kommunetilleggns:MaterialeIYtterveggKodekommunetillegg_MaterialeIYtterveggKode
          
kommunetilleggns:MatrikkelenhetReferanseKodekommunetillegg_MatrikkelenhetReferanseKode
          
kommunetilleggns:PrivatKloakkRensingsKodekommunetillegg_PrivatKloakkRensingsKode
          
kommunetilleggns:RenovasjonsKodekommunetillegg_RenovasjonsKode
          
kommunetilleggns:VegReferanseKodekommunetillegg_VegReferanseKode
          
kommunetilleggns:VertikalBarekonstrKodekommunetillegg_VertikalBarekonstrKode
          
kulturminnens:EnkeltminneArtKodekulturminne_EnkeltminneArtKode
          
kulturminnens:KategoriKodekulturminne_KategoriKode
          
kulturminnens:Kulturminnekulturminne_Kulturminne
          
kulturminnens:KulturminneArtKodekulturminne_KulturminneArtKode
          
kulturminnens:KulturminneIdentkulturminne_KulturminneIdent
          
kulturminnens:VernetypeKodekulturminne_VernetypeKode
          
matrikkelenhetns:AnleggsTypeKodematrikkelenhet_AnleggsTypeKode
          
matrikkelenhetns:ArealkildeKodematrikkelenhet_ArealkildeKode
          
matrikkelenhetns:ArealmerknadKodematrikkelenhet_ArealmerknadKode
          
matrikkelenhetns:ArsakTilFeilrettingKodematrikkelenhet_ArsakTilFeilrettingKode
          
matrikkelenhetns:EiendomsTypeKodematrikkelenhet_EiendomsTypeKode
          
matrikkelenhetns:FormalSeksjonKodematrikkelenhet_FormalSeksjonKode
          
matrikkelenhetns:Forretningmatrikkelenhet_Forretning
          
matrikkelenhetns:ForretningIdentmatrikkelenhet_ForretningIdent
          
matrikkelenhetns:ForretningsTypeKodematrikkelenhet_ForretningsTypeKode
          
matrikkelenhetns:GrensepunktmerkeKodematrikkelenhet_GrensepunktmerkeKode
          
matrikkelenhetns:GrensepunkttypeKodematrikkelenhet_GrensepunkttypeKode
          
matrikkelenhetns:Grunnervervmatrikkelenhet_Grunnerverv
          
matrikkelenhetns:HjelpelinjetypeKodematrikkelenhet_HjelpelinjetypeKode
          
matrikkelenhetns:JordskifteKrevdmatrikkelenhet_JordskifteKrevd
          
matrikkelenhetns:Klagematrikkelenhet_Klage
          
matrikkelenhetns:Matrikkelenhetmatrikkelenhet_Matrikkelenhet
          
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhet_MatrikkelenhetIdent
          
matrikkelenhetns:RolleIForretningKodematrikkelenhet_RolleIForretningKode
          
matrikkelenhetns:SamlaFastEiendommatrikkelenhet_SamlaFastEiendom
          
matrikkelenhetns:TinglysingsstatusKodematrikkelenhet_TinglysingsstatusKode
          
xs:stringmatrikkelversjon
          
pantebokns:PantebokDokumentIdentpantebok_PantebokDokumentIdent
          
personns:JuridiskPersonIdentperson_JuridiskPersonIdent
          
personns:LandKodeperson_LandKode
          
personns:Personperson_Person
          
personns:PersonKategoriKodeperson_PersonKategoriKode
          
personns:PersonStatusKodeperson_PersonStatusKode
          
rapportns:Jobbrapport_Jobb
          
rapportns:JobbIdentrapport_JobbIdent
          
rapportns:JobbStatusKoderapport_JobbStatusKode
          
rapportns:JobbTypeKoderapport_JobbTypeKode
          
rapportns:RapportStatusKoderapport_RapportStatusKode
          
sefrakns:EndringsgradKodesefrak_EndringsgradKode
          
sefrakns:EtasjetallKodesefrak_EtasjetallKode
          
sefrakns:FasadeKodesefrak_FasadeKode
          
sefrakns:ForholdAndreHusKodesefrak_ForholdAndreHusKode
          
sefrakns:FredningKodesefrak_FredningKode
          
sefrakns:FunksjonKodesefrak_FunksjonKode
          
sefrakns:FysiskMiljoKodesefrak_FysiskMiljoKode
          
sefrakns:KjellerKodesefrak_KjellerKode
          
sefrakns:OpprinneligSosialtMiljoKodesefrak_OpprinneligSosialtMiljoKode
          
sefrakns:SefrakIdentsefrak_SefrakIdent
          
sefrakns:SefrakIntervallIdentsefrak_SefrakIntervallIdent
          
sefrakns:SefrakMinnesefrak_SefrakMinne
          
sefrakns:SefrakReferanseKodesefrak_SefrakReferanseKode
          
sefrakns:TakformKodesefrak_TakformKode
          
sefrakns:TaktekkingKodesefrak_TaktekkingKode
          
sefrakns:TidsKodesefrak_TidsKode
          
sefrakns:UnderbygningKonstrKodesefrak_UnderbygningKonstrKode
          
sefrakns:VerdivurderingKodesefrak_VerdivurderingKode
          
sefrakns:VernevedtakKodesefrak_VernevedtakKode
          
sefrakns:YtterveggKodesefrak_YtterveggKode
          
Source
<xs:element name="GetAlleObjektTyperResponse">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="matrikkelversjon" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_Veg" type="adressens:Veg"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_VegIdent" type="adressens:VegIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_Vegadresse" type="adressens:Vegadresse"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_VegadresseIdent" type="adressens:VegadresseIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_Krets" type="adressens:Krets"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_KretsIdent" type="adressens:KretsIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_Kretstype" type="adressens:Kretstype"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_GenerellKretstypeKode" type="adressens:GenerellKretstypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_KommunalKretstypeKode" type="adressens:KommunalKretstypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_AdressetilleggsnavnKildeKode" type="adressens:AdressetilleggsnavnKildeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_Matrikkeladresse" type="adressens:Matrikkeladresse"/>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse_MatrikkeladresseIdent" type="adressens:MatrikkeladresseIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_AvlopsKode" type="bygningns:AvlopsKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_Bruksenhet" type="bygningns:Bruksenhet"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_BruksenhetIdent" type="bygningns:BruksenhetIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_BruksenhetstypeKode" type="bygningns:BruksenhetstypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_Bygg" type="bygningns:Bygg"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_Kontaktperson" type="bygningns:Kontaktperson"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_BygningstatusHistorikk" type="bygningns:BygningstatusHistorikk"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_BygningstatusKode" type="bygningns:BygningstatusKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_BygningstypeKode" type="bygningns:BygningstypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_EnergikildeKode" type="bygningns:EnergikildeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_NaringsgruppeKode" type="bygningns:NaringsgruppeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_KontaktpersonKode" type="bygningns:KontaktpersonKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_OpprinnelsesKode" type="bygningns:OpprinnelsesKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_EtasjeplanKode" type="bygningns:EtasjeplanKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_Bygning" type="bygningns:Bygning"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_BygningIdent" type="bygningns:BygningIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_KjokkenKode" type="bygningns:KjokkenKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_OppvarmingsKode" type="bygningns:OppvarmingsKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_Bygningsendring" type="bygningns:Bygningsendring"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_BygningsendringsKode" type="bygningns:BygningsendringsKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_BygningsendringIdent" type="bygningns:BygningsendringIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="bygning_VannforsyningsKode" type="bygningns:VannforsyningsKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="eierforhold_Eierforhold" type="eierforholdns:Eierforhold"/>
<xs:element minOccurs="0" name="eierforhold_PersonTinglystEierforhold" type="eierforholdns:PersonTinglystEierforhold"/>
<xs:element minOccurs="0" name="eierforhold_MatrikkelenhetTinglystEierforhold" type="eierforholdns:MatrikkelenhetTinglystEierforhold"/>
<xs:element minOccurs="0" name="eierforhold_IkkeTinglystEierforhold" type="eierforholdns:IkkeTinglystEierforhold"/>
<xs:element minOccurs="0" name="eierforhold_PersonIkkeTinglystEierforhold" type="eierforholdns:PersonIkkeTinglystEierforhold"/>
<xs:element minOccurs="0" name="eierforhold_MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold" type="eierforholdns:MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold"/>
<xs:element minOccurs="0" name="eierforhold_Kontaktinstans" type="eierforholdns:Kontaktinstans"/>
<xs:element minOccurs="0" name="eierforhold_EierforholdKode" type="eierforholdns:EierforholdKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_Representasjonspunkt" type="fellesns:Representasjonspunkt"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_BrukerIdent" type="fellesns:BrukerIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_Andel" type="fellesns:Andel"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_Kvalitet" type="fellesns:Kvalitet"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_MalemetodeKode" type="fellesns:MalemetodeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_NoyaktighetsKlasseKode" type="fellesns:NoyaktighetsKlasseKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_KoordinatsystemKode" type="fellesns:KoordinatsystemKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_EndringsKildeKode" type="fellesns:EndringsKildeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_MatrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_SelectionPolygon" type="fellesns:SelectionPolygon"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_ImplementationException" type="fellesns:ImplementationException"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_PointType" type="fellesns:PointType"/>
<xs:element minOccurs="0" name="felles_CoordinatesType" type="fellesns:CoordinatesType"/>
<xs:element minOccurs="0" name="grunnforurensing_Grunnforurensing" type="grunnforurensingns:Grunnforurensing"/>
<xs:element minOccurs="0" name="grunnforurensing_GrunnforurensingIdent" type="grunnforurensingns:GrunnforurensingIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="grunnforurensing_MyndighetKode" type="grunnforurensingns:MyndighetKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="grunnforurensing_PavirkningsgradKode" type="grunnforurensingns:PavirkningsgradKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="grunnforurensing_VedtakstypeKode" type="grunnforurensingns:VedtakstypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommune_Kommune" type="kommunens:Kommune"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommune_KommuneIdent" type="kommunens:KommuneIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_AdresseReferanseKode" type="kommunetilleggns:AdresseReferanseKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_BygningReferanseKode" type="kommunetilleggns:BygningReferanseKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_BygningsReferanse" type="kommunetilleggns:BygningsReferanse"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_EtatsKode" type="kommunetilleggns:EtatsKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_FundamenteringsKode" type="kommunetilleggns:FundamenteringsKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_VegReferanseKode" type="kommunetilleggns:VegReferanseKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_HorisontalBarekonstrKode" type="kommunetilleggns:HorisontalBarekonstrKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_KildePrivatVannforsyningKode" type="kommunetilleggns:KildePrivatVannforsyningKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_KommentarTypeKode" type="kommunetilleggns:KommentarTypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_MaterialeIYtterveggKode" type="kommunetilleggns:MaterialeIYtterveggKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_MatrikkelenhetReferanseKode" type="kommunetilleggns:MatrikkelenhetReferanseKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_PrivatKloakkRensingsKode" type="kommunetilleggns:PrivatKloakkRensingsKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_RenovasjonsKode" type="kommunetilleggns:RenovasjonsKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_VertikalBarekonstrKode" type="kommunetilleggns:VertikalBarekonstrKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_BrukAvGrunnKode" type="kommunetilleggns:BrukAvGrunnKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunetillegg_KretsReferanseKode" type="kommunetilleggns:KretsReferanseKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kulturminne_Kulturminne" type="kulturminnens:Kulturminne"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kulturminne_KulturminneIdent" type="kulturminnens:KulturminneIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kulturminne_EnkeltminneArtKode" type="kulturminnens:EnkeltminneArtKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kulturminne_KategoriKode" type="kulturminnens:KategoriKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kulturminne_KulturminneArtKode" type="kulturminnens:KulturminneArtKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="kulturminne_VernetypeKode" type="kulturminnens:VernetypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_RolleIForretningKode" type="matrikkelenhetns:RolleIForretningKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_ArealkildeKode" type="matrikkelenhetns:ArealkildeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_EiendomsTypeKode" type="matrikkelenhetns:EiendomsTypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_JordskifteKrevd" type="matrikkelenhetns:JordskifteKrevd"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_SamlaFastEiendom" type="matrikkelenhetns:SamlaFastEiendom"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_Klage" type="matrikkelenhetns:Klage"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_Grunnerverv" type="matrikkelenhetns:Grunnerverv"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_Forretning" type="matrikkelenhetns:Forretning"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_ForretningIdent" type="matrikkelenhetns:ForretningIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_ForretningsTypeKode" type="matrikkelenhetns:ForretningsTypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_ArsakTilFeilrettingKode" type="matrikkelenhetns:ArsakTilFeilrettingKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_TinglysingsstatusKode" type="matrikkelenhetns:TinglysingsstatusKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_Matrikkelenhet" type="matrikkelenhetns:Matrikkelenhet"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_MatrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_ArealmerknadKode" type="matrikkelenhetns:ArealmerknadKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_HjelpelinjetypeKode" type="matrikkelenhetns:HjelpelinjetypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_GrensepunktmerkeKode" type="matrikkelenhetns:GrensepunktmerkeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_GrensepunkttypeKode" type="matrikkelenhetns:GrensepunkttypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_FormalSeksjonKode" type="matrikkelenhetns:FormalSeksjonKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhet_AnleggsTypeKode" type="matrikkelenhetns:AnleggsTypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="pantebok_PantebokDokumentIdent" type="pantebokns:PantebokDokumentIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="person_Person" type="personns:Person"/>
<xs:element minOccurs="0" name="person_PersonKategoriKode" type="personns:PersonKategoriKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="person_PersonStatusKode" type="personns:PersonStatusKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="person_LandKode" type="personns:LandKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="person_JuridiskPersonIdent" type="personns:JuridiskPersonIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="rapport_JobbIdent" type="rapportns:JobbIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="rapport_JobbStatusKode" type="rapportns:JobbStatusKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="rapport_JobbTypeKode" type="rapportns:JobbTypeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="rapport_Jobb" type="rapportns:Jobb"/>
<xs:element minOccurs="0" name="rapport_RapportStatusKode" type="rapportns:RapportStatusKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_SefrakIdent" type="sefrakns:SefrakIdent"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_SefrakMinne" type="sefrakns:SefrakMinne"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_VerdivurderingKode" type="sefrakns:VerdivurderingKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_EtasjetallKode" type="sefrakns:EtasjetallKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_ForholdAndreHusKode" type="sefrakns:ForholdAndreHusKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_FunksjonKode" type="sefrakns:FunksjonKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_OpprinneligSosialtMiljoKode" type="sefrakns:OpprinneligSosialtMiljoKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_FysiskMiljoKode" type="sefrakns:FysiskMiljoKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_UnderbygningKonstrKode" type="sefrakns:UnderbygningKonstrKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_KjellerKode" type="sefrakns:KjellerKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_YtterveggKode" type="sefrakns:YtterveggKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_FasadeKode" type="sefrakns:FasadeKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_TakformKode" type="sefrakns:TakformKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_TaktekkingKode" type="sefrakns:TaktekkingKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_TidsKode" type="sefrakns:TidsKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_VernevedtakKode" type="sefrakns:VernevedtakKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_FredningKode" type="sefrakns:FredningKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_SefrakReferanseKode" type="sefrakns:SefrakReferanseKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_EndringsgradKode" type="sefrakns:EndringsgradKode"/>
<xs:element minOccurs="0" name="sefrak_SefrakIntervallIdent" type="sefrakns:SefrakIntervallIdent"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.